Καλαθοφόρα

 
 
 
 
 
 
 
Στην Μεταφορική Euro-Άρση με έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής, διαθέτουμε καλαθοφόρα οχήματα από 7m ύψος εργασίας έως 34m.